Försäljningsvillkor

Version 2019:1 gäller från och med den 1 februari 2019

Som konsument som handlar hos Verktygspartner omfattas du av KonsumentköplagenKonsumenttjänstlagen och lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

1. Tillämplighet

Verktygspartner:s Allmänna Försäljningsvillkor för Produktleverans – Konsument gäller från och med ovan angivet datum och ersätter alla tidigare av Verktygspartners publicerade försäljningsvillkor. För företagskunder gäller Allmänna Försäljningsvillkor för Produktleverans – Företag.

2. Produktinformation

Varorna som presenteras på Verktygspartner:s webbsida utgör Verktygspartner:s ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på Verktygspartner:s webbsida och i övriga publikationer har informationen på webbsidan företräde.

Generell information om produkterna på Verktygspartner:s webbsida (innefattande information om en produkts egenskap och funktion) lämnas på respektive produktsida. Verktygspartner hänvisar till produktmanualen, alternativt till respektive tillverkare för mer information. För digital mjukvara hänvisar Verktygspartner till produktförpackningen för utförlig information om vilken maskin- och programvara som krävs för att använda det digitala innehållet.

3. Priser och frakt

Aktuella priser på produkter lämnas på Verktygspartner:s webbsida som uppdateras i realtid. Priserna anges i SEK och inkluderar moms.
Verktygspartner äger rätt att ändra offererade priser utan föregående avisering. Mellan Verktygspartner och kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt överenskommits.
Frakt tillkommer på samtliga leveranser. Den totala fraktkostnaden beräknas vid beställning då det framgår vilka fraktsätt som är valbara samt kostnader för detta.

Mer information om fraktkostnad finner du här

4. Betalningsvillkor

Som kund är du medveten om och accepterar att genomförandet av ett köp på Verktygspartner:s webbsida innebär ett betalningsansvar.

Som kund kan du även välja betalning mot faktura, direktbetalning eller delbetalning/konto. Sådan betalning administreras av Klarna AB alternativt DIBS som i dessa fall ansvarar för kreditbedömning, avisering och mottagande av betalning. Notera att fordran i dessa fall kommer att överlåtas till Klarna AB eller DIBS beroende på ditt val i kassan och betalning med befriande verkan kan därför bara ske till Klarna AB alternativt DIBS på det konto som anges på fakturan. Verktygspartner/ Hobbykällan HB förbehåller sig rätten att inte i samtliga fall erbjuda alla betalsätt. Vid betalning via faktura/delbetalning kan en kreditprövning komma att göras.

Vid försenad betalning utgår avgift för betalningspåminnelse samt dröjsmålsränta enligt Klarna AB:s alternativt DIBS villkor för faktura och delbetalning/konto.

Mer information om våra betalningsvillkor finner du här

5. Beställning och orderbekräftelse

Genom att genomföra ett köp hos Verktygspartner accepterar du dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Genom att acceptera villkoren förbinder du dig att följa villkoren i sin helhet, samt godkänner behandling av dina personuppgifter enligt nedan.

Försäljning görs inte till omyndig eller beställare under 18 år.

Vid orderläggning skickas en mottagningsbekräftelse rubricerad ”Tack för din beställning” via e-post. Denna mottagningsbekräftelse utgör information om innehållet i beställningen. I samband med att ordern expedieras från Verktygspartner:s lager, erhåller du via e-post en orderbekräftelse rubricerad ”Din order är på väg”. Bindande avtal kommer till stånd vid orderbekräftelse till kunden.

6. Ändring/avbeställning av order

Du har möjlighet att kostnadsfritt ändra din order fram till dess att paketet expedieras hos Verktygspartner, dvs. fram till dess att du mottar en orderbekräftelse. Ändring skall ske per  e-post: order@verktygspartner.se. Efter att din order expedierats kan ändringar inte göras. Observera att om du förskottsbetalar din order kan inga ändringar göras efter att betalningen är genomförd.

Som kund har du möjlighet att avbeställa din order utan avgift fram till dess att försändelsen finns för avhämtning på ditt postkontor/utlämningsställe. Avbeställning ska meddelas Verktygspartner per e-post till order@verktygspartner.se. Om ordern har hunnit expedieras av Verktygspartner kan du dock komma att debiteras kostnad för outlöst paket (f.n. 313 kr inklusive moms) samt eventuella andra kostnader Verktygspartner haft med anledning av avbeställningen.

7. Leverans

En order avseende en produkt som finns i lager som mottas före klockan 12.00 en vardag expedieras i regel samma dag.

Leveranstid som anges till 5-8 dagar i webbutiken innebär att Verktygspartner normalt kan skicka varan inom 2 dagar efter beställning. Lagerstatus ”Beställningsvara” innebär att varan kan ha en längre leveranstid. Om en leverans är försenad meddelar Verktygspartner dig om detta genom meddelande till den e-postadress du angivit. Information lämnas även om ny leveranstid. Du har rätt att häva köpet utan kostnad om du inte accepterar den nya föreslagna leveranstiden genom att kontakta Verktygspartner på e-post order@verktygspartner.se.

Din order hämtas antingen ut på närmaste utlämningsställe eller levereras med bud till den adress du angett på beställningen. Eventuell hemkörning och avlastning vid tomtgräns ingår i fraktpriset.

Notera att varor inte kan avhämtas hos Verktygspartner. Order hos Verktygspartner kan komma att dellevereras och olika speditörer kan anlitas.
Om paket ska lösas ut får du via avisering information om var och när paketet ska lösas ut.
Leverans kan endast ske inom Sverige.

Outlösta paket debiteras en avgift om f.n. 313 kr (inklusive moms) för att täcka Verktygspartners kostnader för frakt och administration. Observera att om du ångrar ditt köp och vill returnera varan, måste du först hämta ut varan och därefter returnera den i enlighet med dessa villkor.

Mer information om våra leveransvillkor finner du här

8. Ångerrätt

Vid köp av varor från Verktygspartner har du som konsument på sätt som lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp (ångerrätt). Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att till Verktygspartner lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag du tog emot den beställda varan (ångerfristen). Från ångerrätten undantas datorprogram, ljud- och bildupptagningar eller då försegling/plombering brutits. Med försegling avses även teknisk plombering (t.ex. serienummer).

Vill du använda dig av ångerrätten ska du som kund kontakta Verktygspartner, företrädesvis via mitt konto/orderhistorik på Verktygspartners webbsida och där skapa ett ärende för att erhålla ett returnummer. Syftet med returnumret är att underlätta identifikation och administration av återköpet. Du kan också meddela Verktygspartner om frånträdande av köp genom att fylla i och posta ångerblanketten till Verktygspartner. Blanketten hittar du här. Blanketten skickas till Verktygspartner på den adress som anges under rubriken ”Kontakta oss” nedan.

Vid utövandet av ångerrätten ska varan återsändas till Verktygspartner inom 14 dagar från att meddelande om utövandet av ångerrätten lämnades till Verktygspartner. Du som kund bekostar returfrakten till av Verktygspartner angiven adress.

Obs! Förpacka din retur väl för att minska risken för skador.  Tejpa aldrig direkt på produktförpackningen. Prisavdrag kan göras om en returnerad produkt vid kontroll anses ha använts på ett ovårdat sätt före retur. Om produktens förpackning är grovt skadad (pga bristande emballering) eller saknas i returen debiteras en avgift på 250kr.

Det belopp som du betalat för varan inklusive ursprunglig fraktkostnad återbetalas senast inom 14 dagar ifrån mottagandet av ditt meddelande om utövande av ångerrätten, förutsatt att Verktygspartner inom denna tid fått varan i retur, eller ett kvitto på att varan sänts tillbaka. Återbetalning kan komma att göras på annat sätt än på det sätt som betalningen erlades.

Du har rätt att undersöka varan i den utsträckning som krävs för att fastställa varans egenskaper eller funktion. Du kan dock bli skyldig att ersätta Verktygspartner för varans värdeminskning om varan har använts eller hanterats i större utsträckning än vad som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Sådant prisavdrag kan uppgå till varans totala pris.

9. Reklamation

Du bör undersöka alla varor noggrant vid mottagandet för att förvissa dig om att de är felfria och fungerar som de ska, samt att de har förväntade egenskaper.

Önskar du göra gällande fel i beställd vara ska du inom skälig tid från att felet upptäcktes, eller borde ha upptäckts, kontakta Verktygspartner. Reklamation får inte ske senare än 3 år efter mottagandet av en vara.

En reklamation görs via mitt konto/orderhistorik på Verktygspartner:s webbsida, där du skapar ett ärende för att erhålla ett returnummer. Syftet med returnumret är att underlätta identifikation och administration av återköpet. Notera att erhållande av ett returnummer inte innebär att reklamationen är godkänd. Varan ska därefter returneras till Verktygspartner. Ditt returnummer är giltigt under 14 dagar, under vilken tid produkten bör ha kommit Verktygspartner tillhanda.

När varan returnerats och reklamationen godkänts kompenserar Verktygspartner dig i enlighet med reglerna i konsumentköplagen (1990:932) genom reparation av befintlig produkt, genom en ny likvärdig produkt eller genom att du återfår din betalning för produkten (inkl. eventuella övriga kostnader). Återbetalning sker så snart som möjligt och inte senare än inom 14 dagar från det att Verktygspartner tagit emot varan från dig och konstaterat att du haft rätt att reklamera ditt köp.

Verktygspartner kontrollerar/testar insända varor i enlighet med den felbeskrivning som du uppgivit, det är därför en fördel om den är så utförlig som möjligt. Om varan befinns vara felfri debiteras en avgift för felsökning och frakt för att täcka Verktygspartner:s kostnader för returen.

10. Retur

Returer (med anledning av utnyttjande av ångerrätt, på grund av reklamation eller öppet köp) bör återsändas i originalförpackning eller i annan för produkten lämplig förpackning, samt väl förpackade i av PostNord godkänt ytteremballage (exempelvis brun wellpappkartong). Varor som levererats på pall (Gräsklippare, Verktygsskåp och liknande) måste, om de returneras, lastas på pall för att undvika att varan skadas under transporten. Eventuella transportskador till följd av bristfällig förpackning debiteras dig som kund.

Vid utnyttjande av ångerrätt, öppet köp samt reklamation står du kostnaden för retur och du har ansvar för produkten till dess att den kommit Verktygspartner tillhanda. Vid godkänd reklamation erhåller du dock ersättning för fraktkostnad.

Returer skickas till följande adress:
Verktygspartner/Hobbykällan
att: Fredrik Stenström
Sjörrödsvägen 19
282 74 Hästveda

 

12. Transportskador

Det är viktigt att du säkerställer att ditt paket är oskadat när du får det. Om ditt paket är skadat, be ombudet göra en notering om skadan vid utlämning eller säg att du inte vill ta emot paketet pga. skadan. Eventuell transportskada ska anmälas omgående till Verktygspartner på info@verktygspartner.se. Om du upptäcker skadan först efter att du öppnat paketet reklamerar du omedelbart till Verktygspartner enligt ovan.

13. Garanti

Garantitiden skiljer sig åt mellan olika produkter, vilket specificeras i produktinformationen för respektive produkt. Garantiärenden hanteras olika beroende på varans art. I vissa fall hanteras garantiärenden av tillverkaren eller av denne auktoriserad verkstad. I andra fall hanteras garantiärenden av Verktygspartner direkt. Kontakta oss gärna för information om garantirutinerna kring den produkt du är intresserad av innan köp om du är osäker.

Verktygspartner lämnar inga ytterligare garantier utöver respektive tillverkares specificerade garantivillkor.

14. Ansvar för fel

Verktygspartner:s ansvar till följd av fel i vara, försening eller skada (såväl direkt som indirekt) är begränsat till vad som följer av dessa Allmänna Försäljningsvillkor samt av konsumentköplagen (1990:932). Ytterligare rättigheter för dig som kund kan dock följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier.

Verktygspartner ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador, följdskador eller någon annan skada till följd av omöjlighet eller svårighet att använda datorer eller information, förlust av information eller utebliven vinst i samband med användning av information eller programvara som finns tillgänglig på Verktygspartner:s webbsida.

15. Teknisk support

För teknisk support och användarstöd, har Verktygspartner rätt att hänvisa dig till respektive produkttillverkare samt, i förekommande fall, till tredjepartföretags betalsupport. Observera att support och felanmälan kan vara på engelska för vissa tillverkare och i vissa fall ges support endast via e-post och hemsidor. Verktygspartner kan inte tillhandahålla support på produkter.

16. Kundkonton

Inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) till kundkonton på Verktygspartner:s webbsida ska hanteras så att de inte kommer till obehöriga personers kännedom. Genom att ge dina inloggningsuppgifter till någon annan bekräftar du att den personen äger rätt att lägga beställningar i ditt namn och att du är betalningsskyldig för sådana beställningar. Om du tror att någon obehörig person har tillgång till dina inloggningsuppgifter åligger det dig att omedelbart meddela Verktygspartner detta och att byta ditt lösenord.

Fullständiga villkor för konto på Verktygspartner:s webbsida framgår av Villkor för konto.

17. Personuppgifter

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter framgår av Verktygspartner integritetspolicy.

18. Immateriella rättigheter

Innehållet på Verktygspartner:s webbsida ägs av Verktygspartner eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom marknadsföringsrättsliga och immaterialrättsliga lagar, vilket innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout etc. inte får kopieras eller på annat sätt användas utan skriftligt godkännande från Verktygspartner.

Utskrift eller annan kopiering av materialet är tillåtet för eget, privat, icke-kommersiellt bruk. Det är förbjudet att kopiera, spara eller på annat sätt reproducera, bearbeta, ändra, överföra, överlåta, på annat sätt utnyttja eller exploatera materialet eller delar därav utan på förhand givet skriftligt tillstånd av Verktygspartner.

19. Länkar till tredje parts webbsidor

Länkar på Verktygspartner:s webbsida möjliggör för besökare att lämna Verktygspartner:s webbsida. De länkade webbsidorna kontrolleras inte av Verktygspartner och Verktygspartner bär därför inget som helst ansvar för innehållet på sådana webbsidor eller innehållet i länkarna på sådana webbsidor. Verktygspartner tillhandahåller endast dessa länkar för att underlätta finnandet av webbsidor och tillhandahållandet av en länk innebär inget godkännande från Verktygspartner av aktuell webbsida.

20. Tvist

En eventuell tvist kan hänvisas till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Verktygspartner har som policy att följa ARN:s rekommendationer.

21. Övrigt

Verktygspartner kan inte hållas ansvarigt för olägenheter som uppstår på grund av omständigheter utanför Verktygspartner:s kontroll, såsom krig, krigsliknande händelser, uppror och oroligheter, extrema väderförhållanden, avbrott i allmänna förbindelser, allmän varubrist, export- och importrestriktioner, laglig reglering eller annat påbud av myndighet i Sverige eller utlandet, strejk, lockout, blockad eller annat arbetshinder, eldsvåda, explosion eller annan olyckshändelse.

Verktygspartner förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, innefattande men inte begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering. Sådana ändringar tillämpas dock inte på redan ingångna köpavtal.

Information och priser lämnas med reservation för tryck- och skrivfel, felaktigheter i angivna tekniska specifikationer, leverantörers prishöjningar samt för slutförsäljning.

De uppgifter som lämnas på Verktygspartner:s webbsida utgör inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet eller garanti annat än där så är direkt angivet. Aktuella erbjudanden gäller så länge lagret räcker, om inte annat anges. Verktygspartner förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna Försäljningsvillkor.

23. Konsumentklagomål

Om din produkt är felaktig är du alltid välkommen att kontakta oss. Du når vår kundservice e-post.

Om du efter kontakten med kundservice fortfarande inte är nöjd kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) för klagomål. ARN är ett alternativt tvistlösningsorgan som Verktygspartner har åtagit sig att lösa tvister genom. Du når ARN på följande adress:

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

Information om hur du upprättar en anmälan hittar du på arn.se/om-arn/anmalan.

24. Kontakta oss

Verktygspartner/ Hobbykällan HB
Postadress: Sjörrödsvägen 19, 282 74 Hästveda
E-post: info@verktygspartner.se
Organisationsnummer: 969757-4862
Mervärdesskattenummer: SE969757486201